Αρχική Σελίδα

Κλίμακα Beaufort (Μποφώρ) - Ενταση ανέμου - Κόμβοι - Κυματισμός
 O άνεμος είναι η φυσική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα που ρέει γενικά παράλληλα προς το έδαφος. Αιτία του ανέμου είναι η οριζόντια διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης ή η διαφορική θέρμανση ξηράς-νερού. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του ανέμου.

Ως κατεύθυνση ανέμου θεωρείται η κατεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεμος και ως ένταση του ανέμου θεωρείται το μέτρο της ταχύτητας του ανέμου. Η ένταση του ανέμου μπορεί να μετρηθεί με διάφορες εμπειρικές και αριθμητικές κλίμακες. Μια ευρέως διαδεδομένη εμπειρική κλίμακα είναι η κλίμακα Beaufort, ενώ αριθμητικές κλίμακες είναι τα m/s, km/h και οι κόμβοι. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η αντιστοιχία της κλίμακας Beaufort με τα m/s, τα km/h και τους κόμβους

1 κόμβος = 1 ναυτικό μίλι ανά ώρα=1852 μέτρα ανά ώρα

1kn=1.852 km/h=0.5144 m/s

ΚΛΙΜ.
BEAUFORΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΥ
ΣΕ m/sec
ΣΕ km/h
κόμβοι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΞΗΡΑ
0
Aπνοια
Calm
0 - 0.2 1 < 1 Ο καπνός υψώνεται κατακόρυφα
1
Σχεδόν άπνοια
Light Air
0.3 - 1.5 1 - 5 < 3 Η διεύθυνση του ανέμου φαίνεται από τον καπνό και όχι απο από τον ανεμοδείκτη.
2
Πολύ ασθενής
Light breeze
1.6 - 3.3 6-11 4-6 'Ανεμος αισθητός στο πρόσωπο. Τα φύλλα των δένδρων θροϊζουν και ο ανεμοδείκτης κινείται.
3
Ασθενής
Gentle Breeze
3.4 - 5.4 12-19 7-10 Τα φύλλα και τα μικρά κλωνάρια των δένδρων βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Ο άνεμος τεντώνει μικρή σημαία.
4
Σχεδόν Μέτριος
Moderate breeze
5.5 - 7.9 20 - 28 11-16 Ο άνεμος σηκώνει σκόνη και φύλλα χαρτιού. Κινεί μικρά δένδρα.
5
Μέτριος
Fresh Breeze
8.0 - 10.7 29 - 38 17-21 Μικρά δένδρα με φύλλα αρχίζουν να κινούνται. Σχηματίζονται κυματίδια σε λίμνες.
6
Ισχυρός
Strong breeze
10.8 - 13.8 39 - 49 22-27 Κινούνται μεγάλα κλαδιά δένδρων. Ακούγεται συριγμός στα τηλεγραφικά σύρματα. Οι ομπρέλες χρησιμοποιούνται με δυσκολία.
7
Σχεδόν θυελλώδης
Near Gale
13.9 - 17.1 50 - 61 28-33 Τα δένδρα κινούνται ολόκληρα. Το αντίθετο στον άνεμο βάδισμα γίνεται δύσκολα.
8
Θυελλώδης
Gale
17.2 - 20.7 62 - 74 34-40 Θραύει μικρά κλωνάρια δένδρων. Γενικά εμποδίζει το αντίθετο στον άνεμο βάδισμα.
9
Πολύ θυελλώδης
Strong gale
20.8 - 24.4 75 - 88 41-47 Προκαλούνται μικρές ζημιές σε κατασκευές. Αναρπάζονται πήλινοι καπνοδόχοι και κεραμίδια.
10
Θύελλα
Storm
24.5 -28.4 89 - 102 48-55 Σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Ξεριζώνει δένδρα και προξενεί μεγάλες ζημιές σε κατασκευές.
11
Ισχυρή θύελλα
Violent Storm
28.5 - 32.6 103 - 117 56-63 Πολύ σπάνια παρατηρείται. Γίνονται πολύ μεγάλες ζημιές.
12
Τυφώνας
Hurricane
32.7 και περισσότερο >= 118 >= 64 ...

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Θάλασσα κατοπτρική.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Γαλήνη.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
0 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Γαλήνη (Σαν καθρέπτης) / Calm (Glassy)
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Σχηματίζονται ρυτίδες με κορυφές χωρίς αφρό.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Ο άνεμος μόλις που μπορεί να κινήσει τα ψαροκάϊκα.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
0 - 0.1 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Γαλήνη (με ρυτίδες) / Calm (Rippled)
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μικρά κυματίδια χαμηλά αλλά αρκετά σχηματισμένα. Οι κορυφές τους είναι λείες και δεν σπάζουν.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Ο άνεμος γεμίζει τα πανιά στα ψαροκάϊκα που μπορούν να κινηθούν με ταχύτητα 1-2 κόμβους.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
0.1 - 0.5 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
'Ηρεμη / Smooth (Waveless)
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μεγάλα κυματίδια. Οι κορυφές αρχίζουν να σπάζουν και εμφανίζεται λείος αφρός με όψη διασπαρμένων λευκών προβάτων
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Τα ψαροκάϊκα αρχίζουν να γέρνουν δεξιά-αριστερά και να κινούνται με ταχύτητα 3-4 κόμβους.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
0.5 - 1.25 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Λίγο Ταραγμένη / Slight
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μικρά κύματα που γίνονται μακρύτερα. Λευκοί αφροί με όψη πολλών λευκών προβάτων.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Ικανοποιητικός ανέμος για ψαροκάϊκα. Φουσκώνουν όλα τα πανιά τους και γέρνουν περισσότερο δεξιά - αριστερά.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
1 - 1.5 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Σχεδόν ταραγμένη / Slight Moderate
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μέτρια κύματα με σαφή επιμήκη μορφή. Όψη πολυάριθμων λευκών προβάτων. Ενδεχομένως δημιουργία πιτύλου (ψεκασμού).
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Τα ψαροκάϊκα μαζεύουν λίγο τα πανιά.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
1.25 - 2.5 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Ταραγμένη / Moderate
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μεγάλα κύματα αρχίζουν να σχηματίζονται. Κορυφές με λευκό αφρό εξαπλώνονται παντού. Πιθανοί πίτυλοι (ψεκασμοί).
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Τα ψαροκάϊκα διπλοδένουν (μουδάρουν) τα μεγάλα πανιά.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
2 -5.4 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Κυματώδης / Rough
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Η θάλασσα ογκούται (φουσκώνει) και λευκός αφρός από κύματα που σπάζουν αρχίζει να παρασύρεται και να σχηματίζονται ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Τα ψαροκάϊκα παραμένουν στο λιμάνι και εκείνα που βρίσκονται στη θάλασσσα τραβερσώνουν.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
4 - 6 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Πολύ κυματώδης / Very Rough
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Μετρίως υψηλά κύματα περισσότερο επιμήκη. Τα άκρα των κορυφών των κυμάτων θραύονται και γίνεται πίτυλος. Ο αφρός παρασύρεται και σχηματιζει ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου.
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ή ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
'Ολα τα ψαροκάϊκα δένουν στο πιο κοντινό λιμάνι.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
5.5 - 5.7 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Σχεδόν τρικυμιώδης / Very rough to high.
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Υψηλά κύματα. Πυκνές ραβδώσεις αφρού κατά την διεύθυνση του ανέμου. Οι κορυφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν να πέφτουν και να κυλίονται. Ο πίτυλος είναι δυνατό να επηρεάζει την ορατότητα.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
6 - 9 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Τρικυμιώδης / High
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Πολύ υψηλά κύματα με μακριές λοφώδεις ράχες. Ο αφρός που είναι πολύ περισσότερος παρασύρεται σε πυκνές λευκές ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Η επιφάνεια της θάλασσας είναι στο σύνολο λευκή. Το σπάσιμο και κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται έντονο και βίαιο. Η ορατότητα επηρέαζεται.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
8 - 12.5 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Πολύ τρικυμιώδης / High to very high
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Εξαιρετικά υψηλά κύματα. (Η θέα πλοίων μικρής και μεσαίας χωρητικότητας ίσως για λίγη ώρα να χάνονται πίσω απο τα κύματα). Η θάλασσα καλύπτεται τελείως από λευκούς αφρούς που επιμηκύνονται κατά την διεύθυνση του ανέμου. Παντού τα άκρα των κορυφών των κυμάτων βρίσκονται σε αφρώδη κατάσταση. Η ορατότητα επηρεάζεται.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
9 - 14 m
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
'Αγρια / Very high
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Ο αέρας είναι γεμάτος με αφρό και πίτυλο. Η θάλασσα είναι εντελώς λευκή. Η ορατότητα επηρεάζεται σημαντικά.
ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
14 m και περισσότερο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ:
Πολύ άγρια / Phenomenal

Σχέση κλίμακα Beaufort και ταχύτητας ανέμου                                                                                                                                        Αρχική Σελίδα